ירושלים רח' התנופה 7 א.ת. תלפיות טל. 02-6720421

מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה

עמדת שירות לקבלת שירות בישיבה

אזור המתנה נגיש 

מעברים נגישים

הנגשת המידע – עזרים טכנולוגים לסיוע לאנשים עם מוגבלות.

הרצליה רח' משכית 25 טל. 09-7444388

מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה

נגישות לבעלי כסא גלגלים

עמדת שירות לקבלת שירות בישיבה 

אזור המתנה נגיש

מעברים נגישים

הנגשת המידע – עזרים טכנולוגים לסיוע לאנשים עם מוגבלות.

ראשל"צ רוזנסקי 11 טל. 03-9416603

 מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה

נגישות לבעלי כסא גלגלים 

עמדת שירות לקבלת שירות בישיבה

אזור המתנה נגיש

מעברים נגישים

הנגשת המידע – עזרים טכנולוגים לסיוע לאנשים עם מוגבלות.

רכז נגישות – שמעון שטרית
ליצירת קשר: 02-5903030 או במייל accessibility@anise.co.il